Synnovem
Navigation

Accountmanagement bedrijven

Iedere gemeente streeft naar een optimaal contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Hiervoor worden accountmanagers aangesteld. De accountmanager is het aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie. Een uitdagende functie. Zowel intern als extern bouwt de accountmanager een groot netwerk op.

Als relatiemanager en verbinder gaat de accountmanager aan de slag met ondernemers, bewoners en de gemeente. Samenwerken met verschillende belanghebbenden in een politieke omgeving vraagt om de nodige expertise. Onze flexibele medewerkers kunnen eenvoudig schakelen tussen verschillende afspraken, zijn initiatiefrijk en stimuleren samenwerkingen tussen gemeente en het bedrijfsleven.

Vanuit onze detachering beschikken wij over een team van professionals die op korte termijn inzetbaar zijn voor jouw project. Wij spreken de taal van de ondernemer en van de gemeente en treden op als vraagbaak en aanspreekpunt voor ondernemers in de regio. Door het tijdig signaleren van wensen en problemen richten wij ons op duurzame samenwerkingen.

Benieuwd naar onze werkwijze en wat de accountmanagers van Synnovem voor jouw gemeente of kopregio kunnen betekenen?
Neem contact op Sale Wiersma 0519 22 81 58 of mail naar sale@synnovem.nl

Interim opdrachten 

Een bewegende markt vraagt om flexibele medewerkers. De inzet van interim adviseurs en accountmanagers kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de doelen en het leggen van de juiste contacten.

Onze accountmanagers zijn ambitieus, zijn geïnteresseerd in de trends en ontwikkelingen en hebben ruime ervaring in de publieke sector. Wij hechten waarde aan samenwerken en zijn verantwoordelijk voor onze taken. Onze interim adviseurs zorgen voor een goede afronding van de opdracht.

Meer weten?

Passende ondersteuning voor korte of langere termijn

Vanuit Synnovem ondersteunen wij gemeenten, kopregio’s en provincies van Fryslân tot Limburg en van Noord-Holland tot Gelderland. Of het nu gaat om tijdelijke ondersteuning op flexibele basis of fulltime opdracht voor een langere periode. Wij hebben de professional die past bij de opdracht.

“Onze accountmanagers bedrijven zorgen voor de verbinding tussen gemeenten en bedrijven.”

Sale Wiersma