Communicatie

Beleidsplannen, economische vraagstukken en het doorvoeren van strategische veranderingen vragen om goede interne en externe communicatie. Door draagvlak te creëren binnen en buiten de organisatie worden plannen haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Corporate communicatie
  • Intern communicatie
  • Publieke communicatie
  • Gemeentelijke evenementen

Voor het succesvol implementeren van economisch en duurzaam beleid is communicatie van groot belang. Zoals bij veel grote verandertrajecten worden eigen medewerkers soms over het hoofd gezien. Dit vraagt om een communicatieaanpak met de focus op de interne communicatie. Door de medewerkers mee te nemen in het proces en eerst intern te communiceren, raken medewerkers betrokken en worden zij ambassadeurs. Onze professionals ondersteunen hierin.

De volgende stap is de externe communicatie. Het beleid is opgesteld, de betrokken partijen en medewerkers zijn op de hoogte en nu moeten bewoners, bedrijven en organisaties in de regio worden geïnformeerd en gestimuleerd. Gesprekken voeren, informatie verstrekken, vragen stellen en antwoorden geven. Al deze elementen vormen de basis van de communicatie. Onze communicatieadviseurs zijn gespecialiseerd in economische en duurzaamheidsvraagstukken en kennen de materie. Wij ondersteunen overheden op het gebied van duurzaamheidscommunicatie door bewustwording te creëren en gedragsverandering te stimuleren.

Wij bieden:

  • Communicatiemedewerkers
  • Communicatieadviseurs
  • Projectmanagers

Met ons team van adviseurs en detacheringsprofessionals adviseren en ondersteunen wij overheden in zowel de interne als externe communicatie. Met de juiste communicatieprofessionals voor de opdracht.