Synnovem
Navigation

Communicatie/ Campagnes

Samenwerking en draagvlak creëren gaan niet zonder goede communicatie met alle betrokken partijen. Synnovem verzorgt de communicatie voor uw project. Onze communicatie specialisten zijn beschikbaar voor interim werkzaamheden en advisering.

Een goede adviseur zorgt niet alleen voor verbindingen tussen bestuur en ambtelijke organisatie, maar ook voor verbindingen tussen verschillende organisatieonderdelen, tussen processen en voor verbindingen tussen deze processen in relatie tot de samenleving. Het leggen en onderhouden van goede verbindingen vormt de essentie van ons werk. Wij helpen u graag om in het verlengde van de sturingsfilosofie die in de eigen organisatie wordt gehanteerd de kracht van het bestuur en de effectiviteit van de organisatie te versterken.

 

Beleid & advies

Veel te dikke nota`s en rapporten, wie kent ze niet? Beleid maken klinkt makkelijk maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig. Simpel gezegd wil je met beleid bereiken dat je van A naar B komt. Maar daar hebben meerdere partijen een rol bij: de organisatie, het bestuur, externe stakeholders. Waar staan ze, wat zijn de belemmeringen en succesfactoren? Een goede beleidsnota bevat niet te veel tekst en zeker geen loze kreten. In principe bevat een beleidsnota niet meer dan een beknopte weergave van de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg naar toe. Maar het is nog een hele kunst om kort en bondig te formuleren. Synnovem biedt praktische hulp bij het ontwikkelen, formuleren en implementeren van (ruimtelijk en economisch) beleid.