Synnovem
Navigation

Duurzaam advies in beleid en uitvoering

Een duurzame economie en het klimaatakkoord vragen om concrete stappen en verantwoord ondernemen. Om de klimaatdoelstellingen te behalen moet het beleid gericht zijn op de lange termijn: een duurzame toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat we de gestelde klimaatdoelen kunnen behalen door samen te werken. Als aanjagers van de nieuwe economie adviseren en begeleiden wij overheden en bedrijven op het gebied van circulaire en duurzame vraagstukken.

De energietransitie, circulaire economie en de nieuwe economie zijn belangrijke thema’s in de komende jaren. Een beleid met ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor de korte en lange termijn stimuleert ondernemers om te investeren in duurzame innovaties. Onze adviseurs spreken de taal van de overheid én de ondernemer, waardoor we op lokaal en regionaal niveau concreet stappen kunnen zetten.

Wij bieden een passende oplossing voor het formuleren, implementeren en evalueren van duurzame ambities. Met een economische bril kijken wij naar het rendement van de plannen. Op het nu gaat om een specifiek circulair vraagstuk, aanjagen van duurzaam economische groei of het inzetten van een beleidsmedewerker, projectleider of communicatieadviseur, wij helpen je graag.

Met een team van professionals in economische zaken, circulariteit en de energietransitie ondersteunen wij gemeenten, provincies en regio’s de klimaatdoelstellingen haalbaar te maken. Met de juiste mensen op de juiste plaats, voor de korte of langere termijn, kunnen we gezamenlijk de gestelde doelen behalen.

Benieuwd naar onze werkwijze en wat Synnovem voor jouw gemeente of regio kan betekenen? Neem contact op Gerrit Vellinga 0519 22 81 58 of mail naar gerrit@synnovem.nl

Advies en beleidsmatige ondersteuning

Met onze kennis en ervaring adviseren en ondersteunen wij gemeenten, provincies en regiosamenwerkingen op weg naar de nieuwe economie. Door het opstellen en uitwerken van het duurzaamheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau worden ambitieuze doelen haalbaar.

Door haalbaarheidsonderzoeken voor zonnepanelen, windmolens of energiebesparende producten, adviestrajecten en aanjaag-campagnes zorgen we voor verbinding tussen overheid en maatschappij.

Meer weten?

Interim opdrachten

De bewegende markt en de gestelde klimaatdoelen vragen om een passend beleid. Onze interim professionals zijn gespecialiseerd in de energietransitie en kennen de wegen binnen de overheid. Met de nodige vakkennis kunnen ze op korte termijn worden ingezet in een team, als extern adviseur of voor een specifiek vraagstuk. Onze detacheringsprofessionals bieden zekerheid, flexibiliteit en zorgen voor een goede afronding van een opdracht.

Vanuit Synnovem ondersteunen wij gemeenten, provincies en regio’s van Fryslân tot Limburg  en van Zuid-Holland tot Gelderland. Of het nu gaat om een tijdelijke detacheringsopdracht, versterking van een projectteam of een bedrijvencontactfunctionaris voor een bepaalde periode. Bij ons vind je de professional die past bij de opdracht.

Van het zetten van economische stappen. Of het nu gaat om een tijdelijke opdracht, versterking van een projectteam of een langdurig implementatietraject. Onze detachering kent altijd een afgesproken periode, maximum aantal uren en een vaste prijs. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en onze werkwijze.

“Ook jouw gemeente ondersteunen wij graag bij het formuleren en actualiseren van duurzaam beleid.”

Gerrit