Duurzaamheid

Een duurzame economie en het klimaatakkoord vragen om concrete stappen en verantwoord ondernemen. Om de klimaatdoelstellingen te behalen moet het beleid gericht zijn op de lange termijn: een duurzame toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat we de gestelde klimaatdoelen kunnen behalen door samen te werken. Als aanjagers van de nieuwe economie adviseren en begeleiden wij overheden en bedrijven op het gebied van circulaire en duurzame vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Ondersteuning bij opstart energiecoöperaties
  • Transitie bedrijventerreinen
  • Herstructurering bedrijventerreinen
  • Aanjaagcampagnes investeringen duurzame energie
  • Haalbaarheidsonderzoek duurzame energie
  • Projectleiding Regionale Energie Strategie (RES)

De energietransitie, circulaire economie en de nieuwe economie zijn belangrijke thema’s in de komende jaren. Een beleid met ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor de korte en lange termijn stimuleert ondernemers om te investeren in duurzame innovaties. Onze adviseurs spreken de taal van de overheid én de ondernemer, waardoor we op lokaal en regionaal niveau concreet stappen kunnen zetten.

Wij bieden een passende oplossing voor het formuleren, implementeren en evalueren van duurzame ambities. Met een economische bril kijken wij naar het rendement van de plannen. Op het nu gaat om een specifiek circulair vraagstuk, aanjagen van duurzaam economische groei of het inzetten van een beleidsmedewerker, projectleider of communicatieadviseur, wij helpen je graag.

Wij bieden:

  • Duurzaamheidsadviseurs
  • Projectleiders/campagneleiders
  • Projectondersteuners
  • Beleidsadviseurs

Met een team van professionals in economische zaken, circulariteit en de energietransitie ondersteunen wij gemeenten, provincies en regio’s de klimaatdoelstellingen haalbaar te maken. Met de juiste mensen op de juiste plaats, voor de korte of langere termijn, kunnen we gezamenlijk de gestelde doelen behalen. Benieuwd naar onze werkwijze en wat Synnovem voor jouw organisatie of gemeente kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.