Synnovem
Navigation

Economische Zaken

Synnovem adviseert en ondersteunt economische afdelingen bij gemeenten en provincies. Wij hebben ruime praktijkervaring op het gebied van economische zaken. Wij spreken de taal van de ondernemer, maar ook die van de overheid. Wij weten goed de weg in ruimtelijke regelgeving en de politiek-bestuurlijke context, maar verliezen daarbij nooit het maatschappelijk belang uit het oog: duurzame werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat.

De moderne overheid kiest steeds vaker voor een faciliterende rol. Samen met ondernemers, onderwijs en externe partijen resultaten boeken. Dat vraagt van de overheden niet alleen kennis maar vooral de juiste competenties die nodig zijn om als verbinder op te treden. Vertrouwen, integriteit en verbinden zijn onze kernwaarden.

 

Synnovem biedt beleidsmatige ondersteuning voor (lokale) overheden op het gebied van ruimtelijke en economische vraagstukken. Wij hebben ruime kennis en ervaring, een breed netwerk en hanteren een moderne manier van werken, het resultaat telt! Detachering, projectmanagement of interimwerkzaamheden behoren tot de mogelijkheden.

Voorbeelden:

  • Werkzaamheden economische zaken en accountmanagement
  • Bedrijfscontacten en overleg met het georganiseerd bedrijfsleven
  • Organiseren van parkmanagement en coöperaties
  • Ruimtelijk-economisch beleid
  • Regionale samenwerking
  • Ondernemersdienstverlening