Synnovem
Navigation

Energie/ Circulair

Synnovem is gespecialiseerd in economische vraagstukken met een focus op duurzaamheid. Wij zien de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken als een economische kans, waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten samenwerken. De energietransitie is een grote opgave maar in stappen is het zeker haalbaar. Wij ondersteunen en adviseren overheden en bedrijfsleven op welke manier deze stappen op economisch verantwoorde manier kunnen worden gezet.

Voorbeelden:

  • Aanpak en draagvlak creëren voor grootschalige energieopwek
  • Mobiliseren en organiseren van samenwerking op bedrijventerreinen voor duurzaamheidsaanpak
  • Projectmanagement en advies voor duurzaamheidsvraagstukken
  • Circulaire economie