Synnovem
Navigation

Ondersteuning bij de opstart van energiecoöperaties

De belangstelling vanuit de burgermaatschappij om lokale, duurzame energieprojecten te realiseren is groot. Een zonnepanelenproject op bedrijfsdaken of school, een eigen windmolen in de wijk of het produceren van groene stroom uit biomassa of warmte. In de praktijk blijkt echter vaak dat goede ideeën stranden vanwege de ingewikkelde regelgeving en het gebrek aan (juridische) kennis en boekhouding.

Om deze reden hebben wij de Toolbox ontwikkeld. Deze “Arkbak” (Gereedschapskist in het Fries) ondersteunt bij de opstart van een eigen energiecoöperatie. Een deskundig adviseur is betrokken vanaf het openingsconsult en biedt ondersteuning bij het opzetten van de coöperatie. Gemeenten of energiecoöperaties zetten de Toolbox in om duurzame initiatieven te ondersteunen en toekomstbestendig te maken. De complete Toolbox ontzorgt initiatiefnemers met de organisatorische en juridische zaken en helpt hierdoor initiatieven vlot te trekken.

Gemeenten zetten de Toolbox in om duurzame initiatieven te ondersteunen en toekomstbestendig te maken. De complete Toolbox ontzorgt initiatiefnemers met de organisatorische en boekhoudkundige zaken en helpt hierdoor klimaatdoelen te behalen. Inmiddels hebben wij energiecoöperaties door het hele land geholpen met de opstart van de coöperatie. Met als doel een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Benieuwd naar onze werkwijze en de mogelijkheden voor jouw energiecoöperatie of regionaal initiatief?
Neem contact op met Gerrit Vellinga: 0519 22 81 58 of mail naar

“Het gereedschap”

Openingsconsult waarin wij samen met de initiatiefnemers de coöperatie op gang helpen met de organisatorische, juridische en boekhoudkundige zaken.

Online omgeving
met documenten en templates die helpen bij de bedrijfsvoering en boekhouding

Businesscase waarin wij gezamenlijk met de coöperatie een berekening maken van het te verwachten rendement.

Helpdesk waar het bestuur met alle vragen terecht kan tijdens de opstart periode. Eindconsult met onze aanbevelingen over het verder toekomstbestendig maken van de coöperatie.

Subsidiemogelijkheden

De energiecoöperaties in Nederland zijn voorlopers in de energietransitie. In veel gemeenten en provincies worden deze groene initiatieven gestimuleerd met onder andere het beschikbaar stellen van subsidies. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de lopende subsidies en door onze warme netwerken binnen de Nederlandse gemeenten kunnen wij hierin adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van deze subsidies. Transparantie vinden wij ontzettend belangrijk, daarom zorgen wij dat je vooraf inzichtelijk hebt wat de kosten zijn van een adviestraject. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

“Voor een vliegende start van een lokaal duurzaam initiatief!”

Gerrit