Financiën

Synnovem BV ondersteunt de (lokale) overheid bij de uitvoering van planning en control, financiële beleidsadvisering, project-control en overige control taken. Wij hebben veel ervaring binnen de bedrijfsvoering van met name gemeenten. Van kadernota tot jaarrekening. Wij spreken de taal binnen gemeentelijke bedrijfsvoering en kunnen dit in begrijpelijke taal uitleggen aan de gehele ambtelijke organisatie.

Werkzaamheden die we met onze mensen uitvoeren zijn onder andere:

 • Opstellen van de begroting
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opstellen van tussentijdse rapportages
 • Opstellen van activabeleid
 • Beleid reserves en voorzieningen
 • Uitvoeren interne controles
 • Berekening kostendekking tarieven
 • Opstellen van Kadernota
 • Opstellen van Jaarrekening
 • Advisering
 • Operationeel

Samen met de aanwezige expertise in uw organisatie zorgen wij voor een adequate uitvoering van uw volledige planning en control. Samenwerking binnen de gemeentelijke disciplines is voor ons cruciaal om te komen tot een optimaal en professioneel resultaat en werkklimaat.

Wij bieden:

 • Medewerkers planning en control
 • Financieel beleidsadviseurs
 • (Business)Controllers
 • Projectcontrollers
 • Financieel adviseurs

Met de juiste financieel expert voor de opdracht ondersteunen wij uw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bepalen of wij de juiste expert voor uw klus kunnen bieden.