Synnovem
Navigation

Herstructureren bedrijventerrein

Een verouderd en slecht bereikbaar bedrijventerrein kan zorgen voor economische en maatschappelijke stagnatie. Een juiste herstructurering van het bedrijventerrein kan leiden tot groei van bedrijven, werkgelegenheid en biedt een stimulans aan bedrijven om te investeren in het bedrijventerrein.

Verouderde en slecht bereikbare bedrijventerreinen kunnen door herstructurering aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven. Een belangrijk onderdeel hierin is de betrokkenheid van de ondernemers op de bedrijventerreinen.

Onze adviseurs spreken de taal van de ondernemers en de overheid. Door in gesprek te gaan met de betrokken partijen wordt de behoefte in kaart gebracht, voordat we aan de herstructurering beginnen. Op deze manier sluit de herstructurering aan op de wensen en behoeften van de gevestigde bedrijven en is het bedrijventerrein aantrekkelijk voor potentiële nieuwe bedrijven.

Benieuwd naar onze werkwijze en wat Synnovem voor het project of programma kan betekenen?
Neem contact op Bauke de Heer 0519 22 81 58 of mail naar bauke@synnovem.nl

De juiste maatregelen voor economische ontwikkeling 

De kwaliteit van bedrijventerreinen is van groot belang voor de economische ontwikkeling van een gemeente. Met een herstructureringsproject worden fysieke maatregelen uitgevoerd met als doel de herstructurering van een verouderd bedrijventerrein te realiseren.

Onze adviseurs hebben de kennis en ervaring om inzichtelijk te maken welke maatregelen genomen moeten worden en zorgen dat dit aansluit op de toekomstige plannen van het bedrijventerrein en gemeentelijke ambities.

Neem contact op

“Door de juiste herstructurering wordt een bedrijventerrein aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers.”

Bauke