Synnovem
Navigation

Mediation tussen overheid en bedrijven

Bij overheidsmediation en overheidsbemiddeling bemiddelt de mediator tussen overheid en bedrijf. Overheden en het bedrijfsleven spreken soms een verschillende taal, hierdoor kan er een conflict ontstaan. Het naar beide partijen luisteren en gezamenlijk op zoek te gaan naar een passende oplossing heeft vaak een positief effect.

Krijgt u het gevoel van de kastje naar de muur gestuurd te worden binnen de overheidsinstantie of komen ondernemer en ambtenaren steeds verder uit elkaar te staan? Overheidsmediation tussen overheid en ondernemer(s) kan worden ingezet voor het begeleiden van complexe conflicten. Mediation zorgt ervoor dat de personen achter de namen worden gezien en de verschillende verhalen worden gedeeld.

Het mediationproces zorgt ervoor dat het vertrouwen langzaam weer terugkeert, vervolgens kunnen de verschillende belangen worden benoemd en het onderhandelen beginnen. De adviseurs van Synnovem kennen de wegen binnen de overheid en spreken de taal van de ondernemer, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn om als bemiddelaar te fungeren.

Wil je sparren over de mogelijkheden van overheidsmediation of zoek je een gespreksbegeleider voor een traject?
Neem contact op Matthijs Beute 0519 22 81 58 of mail naar matthijs@synnovem.nl

Onafhankelijke begeleiding naar de oplossing

De adviseurs van Synnovem adviseren en ondersteunen gemeenten en provincies in economische en duurzame vraagstukken. Door onze ruime ervaring als aanjager van de nieuwe economie, waarbij het samenbrengen van overheden en bedrijven een grote rol speelt, spreken wij de taal van de ondernemers en van de overheid. Wij hebben de kennis in huis om te bemiddelen in individuele conflicten en geschillen waarbij de overheid direct of indirect betrokken is.

Overheidsmediation is een effectieve en relatief goedkope manier om een geschil op te lossen in vergelijking tot een juridisch proces.

Neem contact op 

Voor ondernemers

Het aanvragen van een bouwvergunning, bestemmingsplannen of andere zaken kan uitlopen op een conflict tussen ondernemer en de overheid. Onze adviseurs hebben kennis van de wet- en regelgeving en zijn bekend met de wegen binnen de overheid. Voor een passende oplossing kan het verstandig zijn een mediator in te schakelen.

Onze adviseurs spreken de taal van de ondernemer en kennen de wegen binnen de overheid. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een passende oplossing.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

“Onze mediators bemiddelen tussen overheid en ondernemer. Op weg naar een passende oplossing.”

Matthijs