Synnovem
Navigation

De Toolbox

De belangstelling vanuit de burgermaatschappij om lokale, duurzame energieprojecten te realiseren is groot. In de praktijk blijkt echter vaak dat goede ideeën stranden vanwege de ingewikkelde regelgeving en het gebrek aan (juridische) kennis en boekhouding.

Om deze reden hebben wij de Toolbox ontwikkeld. Deze “Arkbak” (Gereedschapskist in het Fries) ondersteunt bij de opstart van een eigen energie- coöperatie. Een deskundig adviseur is betrokken vanaf het openingsconsult en biedt ondersteuning bij het opzetten van de bedrijfsvoering en boekhouding van de coöperatie.

Gemeenten zetten de Toolbox in om duurzame initiatieven te ondersteunen en toekomst- bestendig te maken. De complete Toolbox ontzorgt initiatiefnemers met de organisatorische en boekhoudkundige zaken en helpt hierdoor klimaatdoelen te behalen.

“Het gereedschap”

Openingsconsult waarin wij samen met de initiatiefnemers de coöperatie op gang helpen met de organisatorische, juridische en boekhoud kundige zaken.

Online omgeving met documenten en templates die helpen bij de bedrijfsvoering en boekhouding.

Businesscase waarin wij gezamenlijk met de coöperatie een berekening maken van het te verwachten rendement.

Helpdesk waar het bestuur met alle vragen terecht kan tijdens de opstart periode. Eindconsult met onze aanbevelingen over het verder toekomstbestendig maken van de coöperatie.

Gemeenten schaffen de Toolbox aan voor de energiecoöperaties en helpen ze daarmee op weg om de doelstellingen te behalen en de energietransitie te ondersteunen.