Synnovem
Navigation

Verduurzaming bedrijventerreinen

Samen (inwoners, bedrijven en overheden) staan we voor de opgave van de transitie naar hernieuwbare energie en de circulaire economie te realiseren. Op bedrijventerreinen zijn veel mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren.

In de Drie Lagen Aanpak gaan bedrijven en gemeenten samenwerken om hun bedrijventerreinen te verduurzamen: de gemeente faciliteert, de ondernemers zetten concrete stappen door duurzaam te investeren in hun bedrijf en het bedrijventerrein. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente meedenkt met de bedrijven en weet wat de ondernemer beweegt.

Door het tonen van aansprekende voorbeelden en het creëren van ambassadeurs ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij steeds meer ondernemers geïnspireerd raken om hun bedrijf verder te verduurzamen. In de ultieme fase slaan ondernemers de handen in één om als collectief het gehele terrein te verduurzamen, wat ook weer als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijventerreinen.

Wij werken volgens onze ‘3 lagen methode’. Wil je meer weten over deze werkwijze of hoe deze kan worden ingezet in jouw gemeente? Neem contact op Sale Wiersma 0519 22 81 58 of mail naar sale@synnovem.nl

Onze 3 lagen methode

Wettelijke noodzaak
De wet schrijft voor dat (sommige) bedrijven verplicht zijn om duurzame maatregelen te nemen. In de eerste laag worden bedrijven benaderd en geadviseerd die wettelijk verplicht zijn op duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Aanjagen individueel
In de tweede laag worden individuele ondernemers geholpen die enthousiast zijn om verdergaande maatregelen te treffen om hun bedrijf verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Aanjagen collectief
In de derde laag wordt gekeken naar het opzetten over verder brengen van gezamenlijke initiatieven. Hierdoor kunnen schaalvoordelen ontstaan waardoor een investering nog rendabeler wordt voor ondernemers.

Neem contact op

Laag 1.

Of een ondernemer nou wel of niet de noodzaak ziet van het verduurzamen van zijn bedrijf, de wet schrijft voor dat (sommige) bedrijven verplicht zijn om duurzame maatregelen te nemen. Zo is in de wet milieubeheer-inrichting bepaald om het MKB aan te zetten tot verduurzaming. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of gelijkwaardig) verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Bovendien is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat de bedrijven die per wet milieubeheer-inrichting moeten rapporteren welke besparingsmaatregelen zij hebben uitgevoerd. In de eerste laag worden bedrijven benaderd en geadviseerd die wettelijk verplicht zijn om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Deze bedrijven worden ondersteund en ontvangen advies op maat over het organiseren van deze maatregelen en de voordelen die het met zich meebrengt, waardoor het eerste enthousiasme ontstaat.

Laag 2.

In de tweede laag worden die individuele ondernemers geholpen die enthousiast zijn om verdergaande maatregelen te treffen om hun bedrijf verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Een belangrijk onderdeel hierin is om voor ondernemers naast de positieve milieuaspecten ook de positieve businesscase te schetsen die voortvloeit uit de investeringen. Denk hierbij aan een rendabele return on investment of bijvoorbeeld publiciteit en een beter bedrijfsimago. Op deze wijze ontstaat er op een bedrijventerrein een groep enthousiaste ondernemers die als ambassadeurs kunnen dienen in de derde laag.

Laag 3.

Wanneer de groep enthousiaste ondernemers op een terrein groot genoeg is, kan als surplus worden gekeken naar het opzetten van gezamenlijk initiatieven. Door het maken van gezamenlijke plannen kan een bedrijventerrein nog verder verduurzamen.

Ook ontstaan er schaalvoordelen waardoor bijvoorbeeld investeringen nog rendabeler worden of de publiciteit nog groter kan zijn. Deze collectieve verbanden trekken ook weer individuele ondernemers over de streep, waarmee het bedrijventerrein steeds verder verduurzaamt. De sneeuwbal rolt.

Meer weten over onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op.

“Samen met ondernemers kunnen we bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk verduurzamen.”

Sale Wiersma