Firtuele Sinnegreide

Firtuele Sinnegreide

zonne-energie op daken van bedrijven

duurzame-energie

Ontwikkeling zonnevelden:

Synnovem heeft veel ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van  zonnevelden. Wij maken de berekeningen en financiële onderbouwingen voor zonnevelden, zodat een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd. Hierbij besteden we eveneens aandacht aan de kosten van een netaansluiting. Mede op basis van onze solide financiële en juridische onderbouwingen worden SDE+ subsidies voor zonnevelden toegekend.

Ook wanneer er al een initiatief voor een zonneveld is, brengt Synnovem graag advies uit. Zo voeren wij contra-expertises uit op bestaande plannen. Omdat wij geen banden hebben met leveranciers van zonnepanelen, zijn wij volledig onafhankelijk in onze advisering.

Momenteel zijn wij vooral betrokken bij de ontwikkeling van zonnevelden in het noorden van Nederland en zien dat onze dienstverlening een positief effect heeft op de realisering van plannen. Daarom willen wij onze onderscheidende dienstverlening in heel Nederland aanbieden. Voor advisering over zonnevelden is Synnovem de juiste partner. Zonnevelden zijn erg in trek om de vraag naar duurzame energie in te vullen. Dat is een positieve ontwikkeling, maar kent ook nadelen. Zo zijn er vaak discussies over de landschappelijke inpassing en het gebruik van kostbare landbouwgrond. Bovendien is er meestal een dure netaansluiting nodig, die nadelig drukt op de businesscase.

Het alternatief voor zonnevelden:

Synnovem is van mening dat er een alternatief is: het gebruik van daken van bedrijfspanden. Wij hebben daarvoor een project ontwikkeld met de Friese
naam “Firtuele Sinnegreide” (virtueel zonneveld). Voor dit project maken wij optimaal gebruik van bestaande daken en de bestaande elektrische aansluitingen van bedrijfspanden. Van de eerder genoemde nadelen van zonneparken is dan geen sprake meer. Ook de met ons samenwerkende banken zijn enthousiast over deze opzet en zien mogelijkheden voor de financiering.

Welke daken en aansluitingen?

Voor de daken en aansluitingen van de “Firtuele Sinnegreide” denken we vooral aan de daken van bedrijfsgebouwen. Vaak zullen dit daken zijn van gebouwen met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting; hierbij kan dan van de salderingsregeling gebruik worden gemaakt. Door onze deskundigheid zorgen wij voor een zodanige omvang van de eigen zonnecentrale dat optimaal wordt geprofiteerd van deze regeling. Maar ook gebouwen met een grootverbruikersaansluiting
kunnen meedoen met gebruikmaking van de SDE+ subsidieregeling.

Winst voor dak-gebruiken en het milieu:

De meeste bedrijven zijn MKB-bedrijven. Het regelen van zonnepanelen is een tijdrovende klus. Als ondernemers er voor kiezen om mee te doen in de “Firtuele
Sinnegreide” hoeven ze echter geen of weinig inspanning te doen. Synnovem neemt dat van hen over. Meedoen aan dit project betekent dat bedrijven zich
eerst aanmelden voor een kosteloze beoordeling van hun situatie. Pas als het praktische en financiële plaatje duidelijk is, nemen ze de beslissing om al of
niet mee te doen. De uiteindelijke opdracht tot uitvoering geven ze aan de (eigen) geselecteerde leverancier, die tevens zorg draagt voor de installatie.
Meteen daarna kunnen de deelnemende bedrijven optimaal profiteren van de energiebesparing en gunstige fiscale regelingen.

Rol gemeente:

De gemeente heeft belang bij het verduurzamen van de lokale bedrijven. Het project “Firtuele Sinnegreide” is een instrument om de doelstellingen op het gebied
van verduurzamen te realiseren. De gemeente heeft in dit project vooral een initiërende en faciliterende rol. In samenwerking met stichting Synnovem kunnen er stappen worden gezet om het gebruik van duurzame energie verder aan te jagen.

Wij jagen duurzame energie aan op het gebied van zonnevelden of op een alternatieve manier via de “Firtuele Sinnegreide”.
Wilt u meer investeringen in uw gemeente betreffende zonne-energie, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Dit kan via Sale Wiersma. Hij is te bereiken via sale@synnovem.nl of 06 233 445 11.

Bekijk de folder online:

Meer weten?

We komen graag langs om te vertellen wat we voor u kunnen betekenen

Bellen
Email
Bel mij terug