Synnovem
Navigation

Aan de slag als adviseur of programma manager?

Wil jij je ervaring en kennis inzetten om strategische veranderingen door te voeren binnen een overheidsorgaan? Zelfstandig werken binnen een organisatie en de mogelijkheid hebben om terug te vallen op een team van experts voor advies en ondersteuning?

Ben jij een professional in economische zaken, wil jij het verschil maken in de energietransitie en ben jij klaar voor een korte of langere termijn detacheringsopdracht? Wij komen graag met jou in contact!

Voor onderstaande profielen zijn wij altijd op zoek naar nieuwe kandidaten. Sluit jouw kennis en ervaring aan op een van onderstaande profielen of denk jij op een andere manier een aanvulling te zijn in ons team. Wij gaan graag met je in gesprek.

 • Beleidsmedewerker Economische zaken

   

  Functieprofiel:

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau voorkeur economie, bedrijfskunde of bestuurskunde
  ・Ervaring ruimtelijke vraagstukken
  ・Vertaling van beleid naar financiële kaders
  ・Bestuurlijke / politieke verhoudingen kunnen doorzien en belangenafweging

 • Bedrijven contactfunctionaris

  Functieprofiel:

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau
  ・Stimuleren van samenwerkingen tussen gemeenten en ondernemers
  ・Optreden als aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers
  ・Signaleren van wensen en problemen en het organiseren van bestuurlijke overleggen

 • Adviseur duurzaamheid

  Functieprofiel
  Projectleider of medewerker

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau
  ・Vertalen van doelstellingen naar een gezamenlijk programma
  ・Uitdragen van de ambities van het college
  ・Verbinden van betrokken partijen en adviseren over het versterken van het vestigingsklimaat van circulaire bedrijven

 • Projectleider

  Functieprofiel:

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau
  ・Bijdragen aan de energiedoelstellingen
  ・Affiniteit met circulariteit en duurzaamheid
  ・Zelfstandig leiden van het project en bewaken van de planning en kostenbegroting.

 • Programma manager

  Functieprofiel:

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau
  ・Coördineren van werkzaamheden binnen het thema duurzaamheid
  ・Adviseren over opgave overstijgende vraagstukken en ontwikkelingen
  ・Eindverantwoordelijkheid over voortgang, informatievoorziening, kwaliteit etc.

 • Communicatie adviseur

  Functieprofiel:

  ・HBO / Academisch werk- en denkniveau
  ・Samenwerkingen stimuleren en draagvlak creëren
  ・Verbinden van organisatie, stakeholders en de relatie met de samenleving
  ・Kracht en effectiviteit van het bestuur en de organisatie versterken