Synnovem
Navigation

Kennispartners

Synnovem staat voor samen nieuwe dingen doen. Wij passen die filosofie ook toe in ons advieswerk en werken daarom graag samen met onze kennispartners. Dankzij deze kennispartners kunnen we onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn. Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Stichting CLOK

Stichting CLOK is een landelijke organisatie waar veel Nederlandse gemeenten en ondernemerscollectieven bij zijn aangesloten. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan de versterking van een duurzame regionale en lokale economie. Het doel van de stichting is om de samenwerking tussen overheden en ondernemers door kennisdeling en versterking van netwerken op een hoger professioneel niveau te brengen.

Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame locale economie!

Lees het artikel over de samenwerking in de september editie van Kringen. Lees het artikel hier.

 

www.clok.nl

SimpleWEG en partners

SimpleWEG is een energiemanagementplatform die voorziet in monitoring van het verbruik van gas, elektra en water en hier ontwikkelde tools koppelt. Denk hierbij aan inzicht in verbruik, aansluitregister, factuurcontrole, controle van en energiebelasting en waterheffingen, automatisch factureren/doorbelasten van de GWE, alarmering waterlekkages of extreme verbruiken, tools voor berekenen ten behoeve van opwekken eigen energie en subsidie/saldering, etc.

SimpleWEG is een initiatief van de samenwerkende bedrijven Office 145 en Simplitax; een groep energie-experts en fiscaal juristen. SimpleWEG helpt in het verleden teveel betaalde heffingen terugbetaald te krijgen en het naar de toekomst toe goed en optimaal kunnen inregelen met de oplossingen van SimpleWEG.

www.simpleweg.com

 

Stichting Digitale Bereikbaarheid

Digitale bereikbaarheid is essentieel voor onze samenleving. Een kwart van onze economische groei is te danken aan het internet. Stichting Digitale Bereikbaarheid adviseert overheden, ondernemers collectieven en burgerinitiatieven in hun zoektocht naar snel internet.

www.digitalebereikbaarheid.nl

Accountantskantoor Van Wieren en Vellinga

Van Wieren en Vellinga is een middelgroot professioneel accountantskantoor uit Dokkum. Zij leveren de financiële en fiscale expertise die nodig is voor het uitvoeren van projecten en zorgen daarmee voor een solide en gedegen basis voor haalbaarheid en continuïteit.

www.vanwieren-vellinga.nl