Synnovem
Navigation

“Matthijs heeft in twee verschillende perioden bij ons gewerkt als vervangend ambtenaar Economische Zaken. Hij koppelt gedegen vakkennis, creativiteit in oplossingen aan een prettige persoonlijkheid. Rustig, maar toch ook aanwezig als dat nodig is. Hij voert het werk nauwkeurig, op tijd en zeer zelfstandig uit en vergeet daarbij niet om collega’s en bestuurders mee te nemen.

Op dit moment verricht Matthijs nog een opdracht voor ons en vier regiogemeenten (H2O). Een nieuw project, waarbij het echt zoeken was naar de vorm van de samenwerking en waarbij met de nodige diplomatie gewerkt moest worden. Dit proces heeft inmiddels een duidelijke vorm gekregen en kan rekenen op enthousiasme onder de bestuurders.

Matthijs is een fijne en zeer deskundige collega.”

Astrid Dijkstra, domeinmanager Ruimte gemeente Elburg

“Synnovem heeft als intermediair gewerkt tussen de gemeente en ons bedrijf voor de ontwikkeling van een bedrijfslocatie te Dokkum. Wij hadden meer ruimte nodig voor de stalling van onze auto’s. Ook in verband met uitbreiding vanwege de elektrificatie van het wagenpark. De grond naast ons bedrijf was in handen van een andere ondernemer. Hij had de grond de komende jaren nog niet nodig. Wij wilden deze grond voor een aantal jaren huren, maar de bestemming liet dit gebruik niet toe. Er moest een procedure worden gevoerd om ons gebruik mogelijk te maken. De adviseur van Synnovem heeft hierin een hele goede rol gespeeld. Deskundig en to the point. Bovendien sprak hij de taal van de gemeente en van de ondernemer. Zo werd de procedure vlot en professioneel afgerond. Al met al zijn wij erg tevreden over de rol van Synnovem.”

Arjen Kingma, vestigingsdirecteur Bourguignon Dokkum (dealer Audi, VW, Skoda en Seat)

 

“Ik heb zowel bij een gemeente in Friesland (Opsterland) als in Drenthe (Midden-Drenthe) direct samengewerkt met Sale Wiersma en Matthijs Beute. Indirect merk je in de samenwerking dat er een heel team met verschillende expertises achter deze mannen staat. Dat is superfijn, want zo verkrijg je extra kwaliteit en toegevoegde waarde vanuit het team Synnovem. De kennis en ervaring die ik met name van Matthijs en Sale heb ervaren zit op het gebied van EZ , energietransitie, circulair ondernemen en communicatie. Niet alleen zijn ze deskundig en spreken ze “de taal” van zowel de overheid als die van ondernemers. Ook beschikken ze over de vereiste competenties die nodig zijn om als verbinder of juist aanjager op te treden binnen en buiten het gemeentehuis. Tenslotte, waardeer ik de focus op duurzaamheid. Uiteraard is het maken van winst ook een uitgangspunt van Synnovem. Echter, zij koppelen deze wens aan duurzaamheid. Dit doen ze door binnen de economie te maken keuzes over productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten, positief te beïnvloeden door nadrukkelijk in te zetten op een circulaire economie, die draait op hernieuwbare bronnen/grondstoffen.”

Inge Meindertsma, teamleider fysiek domein bij de lokale overheid

“Matthijs Beute, één van de adviseurs van Synnovem, heeft ruim een jaar gewerkt voor de gemeente Zevenaar. Hij heeft zich voornamelijk met regionale projecten beziggehouden op het gebied van economische ontwikkeling en waterberging gecombineerd met natuurontwikkeling. We hebben Matthijs leren kennen als een echte professional. Een allround adviseur die de materie overziet en doorziet en een brede scope heeft. Afspraken komt hij goed en snel na en hij kijkt over grenzen heen. Daarnaast heeft hij een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Matthijs heeft verder een prettige manier van samenwerken en is betrokken bij zijn werk.”

Wim Geurts, afdelingshoofd Ruimte gemeente Zevenaar