Zonneparken: wél of niet vestigen in uw gemeente?

Zonneparken: wél of niet vestigen in uw gemeente?

Dat ze eraan komen, staat vast. Maar hoe zonneparken verantwoord in te passen in de omgeving en of het rendabel is, is voor veel gemeenten nog een hele worsteling. De initiatieven voor de aanleg van zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond.

Onafhankelijke integrale advisering over wel of niet vestigen van zonneparken:

Voor gemeenten brengen wij de voor- en nadelen in beeld die zonneparken met zich meebrengen. Synnovem Consultancy B.V. uit Dokkum is de onafhankelijke adviseur op het gebied van zonneparken in Nederland.

Door onze expertise kunnen wij de terugverdientijd of het rendement van zonneparken over een bepaalde periode berekenen. En we kunnen aangeven wat
het verdienmodel is (bijvoorbeeld de SDE-subsidie of de pacht). Op basis daarvan adviseren wij gemeenten over maatschappelijke participatie (en/of
compensatie) van deze parken. Onze adviezen geven gemeenten de juiste argumentatie om standpunten in te nemen over bepaalde locaties van zonneparken.

zonneparken-gemeente

Berekenen van businesscases duurzame energie

Synnovem is eveneens gespecialiseerd in het berekenen van businesscases van duurzame energie voor bedrijven. Synnovem heeft geen banden met leveranciers en installateurs en kan daarom volledig neutraal adviseren over wat in economisch opzicht de beste investering voor bedrijven is op het gebied van duurzame energie. Hierbij worden alle fiscale mogelijkheden en subsidies meegenomen en gebundeld in een overzichtelijk rapport, waarin
onder andere de terugverdientijd en rendement op de investering worden weergegeven. De rapporten worden volledig afgestemd op de individuele situatie van bedrijven en zijn daarom volledig maatwerkgericht.

Het adviesrapport kan worden gebruikt om een gedegen beslissing te nemen over het wel of niet investeren in duurzame energie en in welke mate. Voor veel bedrijven is het rapport inmiddels aanleiding geweest om deels of geheel over te schakelen op duurzame energie, omdat de businesscase gunstig uitpakte. Ons advies heeft tot gevolg gehad dat veel bedrijven konden voldoen aan de eisen die overheden stellen aan het invoeren van duurzame
maatregelen. Een win-winsituatie voor zowel bedrijf als gemeente: geen handhaving vanuit de gemeente en ook nog eens een verdienmodel voor een bedrijf. Veel gemeenten hebben Synnovem inmiddels ingeschakeld om onafhankelijke rapporten voor hun bedrijfsleven op te stellen.

Ondersteunen van energiecoöperaties

In Nederland komen er steeds meer energiecoöperaties van de grond. Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame energie. Veelal wordt een coöperatie opgezet om te participeren in zonne-energie, op grote en kleine schaal. Deze coöperaties zijn een belangrijk instrument om de energietransitie aan te jagen. Door coöperaties kan lokaal breed en integraal worden
deelgenomen aan duurzame projecten waarvan de opbrengsten vaak weer worden ingezet in de lokale gemeenschap. Wij ervaren dat er nog veel meer mogelijkheden zijn voor coöperaties. Helaas komen veel initiatieven echter niet van de grond, omdat de mensen die coöperaties willen opzetten opzien tegen de vele werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. We hebben het dan bijvoorbeeld over het opzetten en het beheer van administraties en het regelen van de (juridische) statuten: een tijdrovende taak waarin veel verantwoordelijkheid schuilt.

U kunt als gemeente -met onze hulp- uw lokale initiatiefnemers op dit vlak ontzorgen en ondersteunen. Wij hebben inmiddels veel ervaring in het opzetten van een volledige structuur van een coöperatie en het beheer van een dergelijke organisatie en kunnen deze initiatiefnemers daarin bijstaan en begeleiden. Met het aanbieden van een dergelijk dienstenpakket aan uw lokale initiatiefnemers, kunt u inhoud geven aan een beleid gericht
op het bevorderen en uitdragen van de energietransitie.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van energietransitie en energie-coöperaties, neem dan contact op met Sale Wiersma, via sale@synnovem.nl of 06-23344511.

Wat kunnen we voor u berekenen?

We komen graag langs om te vertellen wat we voor u kunnen betekenen

Bellen
Email
Bel mij terug